Startsidan Startsida | Dotterbolag | Milstolpar | Kontakta oss
Kontakt

KLEMMEDSHUS FÖRVALTNINGS AB   KONTAKTA


Adress:
Lillevångsvägen 140
291 97 GÄRDS KÖPINGE

Telefon:
044-235670

Fax:
044-235670

E-post:
info@klemmed.com
  Ola
0708-935290
ola@klemmed.com

Lars
0708-235670
lars@klemmed.com

Jon
0709-428661
jon@klemmed.com
Br. Klemmedssons Fastighets AB

Bröderna Klemmedssons Fastighets AB som vi idag heter är ett renodlat fastighetsbolag som bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter i Lönsboda och Kristianstad. Bolaget startade sin bana under 30-talet som ett byggbolag men då med namnet Bröderna Lindholms Byggnads AB. Vi förvaltar idag 8st hyresfastigheter med totalt över 100 lägenheter och ett tiotal lokaler med en total yta om ca.9000m². Många av de fastigheter som vi idag innehar har vi själva byggt under -60 och -70-talet. Idag bygger vi dock inte hela hus men alla renoveringar sköts i egen regi. Vi har allt ifrån ettor med kokvrå på 30m² till sex rum och kök på över 220m².

Under de senare åren har vi valt att satsa stora resurser på att få en så miljöeffektiv verksamhet som möjligt. Framförallt genom att minska förbrukningen av fossilt bränsle. Fastigheterna i Lönsboda värms alla upp av bergvärme. Vi har slutet ett avtal med Hydro för att bara leverera ström från förnyelsebar energi, vattenkraft. Fastigheten i Kristianstad är ansluten mot det lokala fjärrvärmenätet, allt detta för att spara vår fina natur framöver.

Allt efter hand som gemene man vill öka sin boendestandard så har vi renoverat väldigt många lägenheter, detta har på senare år slagit väl igenom på uthyrningsgraden. Idag har vi i princip inga tomma lägenheter, detta ser vi som mycket starkt med tanke på att vi har tyngdpunken av verksamheten i en landbygdsort.

Kontakta Ola Klemmedsson för mer information

Gå till bolagets hemsida
www.klemmed.nu
Klemmedshus AB

Klemmedhus AB jobbar i huvudsak med tre verksamhetsgrenar, verkstad, entreprenad / bygg och lantbruk. Bolaget har förvärvat Klemmeds Mekaniska och Klemtech där Ola och Jon Klemmedsson var verksamma. Verkstaden innefattar allt från fräsning, svarvning, svetsning, i huvudsak rostfritt material. Med andra ord allt vad en mekanisk verkstad kan åstadkommer.

Entreprenad delen är i en lite blygsam skala där vi hyr ut personal vid arbetstoppar hos närliggande verkstäder samt att vi ska göra alla byggjobb inom koncernen. Lantbruket utgör Klemmedshus Gård om ca 175 hektar mark samt tillhörande byggnader. Vi har valt att arrenderar ut gården till två närliggande lantbrukare som har detta som sin huvudsyssla. Bolaget sysselsätter idag tre personer.

Kontakta Ola Klemmedsson eller Jon Klemmedsson om ni har några verkstadsjobb som ska utföras.

Gå till bolagets hemsida
www.klemmed.com
Metallgrossisten Skandinavien AB

Metallgrossisten Skandinavien AB eller som vi kallar oss, ”Metallgrossisten” lagerhåller, vidareförädlar och säljer handelsstål, byggnadssmide och vajer från våra lokaler i Kristianstad till framförallt industrin i Östra Skåne. Vajern däremot skickar vi över hela Sverige.

Metallgrossisten engagerar sig lite mer, jobbar oavbrutet med att allt ska vara enkelt och snabbt för dig som kund. Vi vet hur viktigt det är för dig att vi engagerar oss i just ditt materialbehov. Vi sätter även en ny standard i branschen där vi ser tillgänglighet som en ansenlig faktor. Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7 dagar i veckan. Stållagret har öppet från 7 till 16.30 varje vardag där vi har möjlighet att lösa just ditt materialbehov på ett snabbt och smidigt sätt.

Idag sysselsätter bolaget fem heltidsanställda personer men med vårt högt ställda tillväxtmål räknar vi med att anställa fler framöver.

Metallgrossisten, för er som kväver Engagemang och Tillgänglighet.

Kontakta Lars för mer information .

Gå till bolagets hemsida
www.metallgrossisten.se
 
Ecorex AB

Ecorex AB ska designa och sälja parkbänkar för offentlig miljö i Skandinavien. Vi kommer att starta försiktigt 2011 med sikte på att första kollektionen ska vara framme till våren 2012.

Kontakta Lars för mer information

Gå till bolagets hemsida
www.ecorex.se
 
Milstolpar på www.klemmed.com

Klemmedshus Förvaltnings AB ägs och drivs till lika delar av bröderna Ola, Lars och Jon Klemmedsson. Vi är tre bröder som har målet inställt att jobba upp och förvalta dotterbolag. Vi är inte rädda för nya utmaningar utan ger oss utan problem i kast med det vi tycker verkar roligt och lönsamt. Förvaltningsbolaget bildades 2004 och började med ett förvärv samma år, Klemmedshus AB. I praktiken var detta vid den tiden ett bolag utan verksamhet. Fram till nu har vi gjort lite småjobb i detta här men sommaren 2010 förvärvar Klemmedshus AB verksamheterna Klemmeds Mekaniska och Klemtech.
Kontakta Ola och Jon för mer information.

Sommaren 2005 förvärvades samtliga aktier i Br. Lindholms Byggnads AB som några år senare bytte namn till Br. Klemmedssons Fastighets AB. Bolaget har haft en fin utveckling under dessa fem år som vi skött förvaltningen. Vi har valt att satsa en hel del resurser på att få ordning på bolaget. Det har resulterat att idag har vi i princip inte några vakanser och kontroll över kostnaderna. Idag omsätter vi strax över 5 miljoner på fastighetsförvaltning av egna fastigheter (2010). Vi söker hela tiden efter nya spännande projekt att titta på.
Kontakta Ola och Jon för mer information.

Våren 2010 startas Ecorex AB upp. Bolaget ska designa och sälja parkbänkar för offentlig miljö i Skandinavien. Vi kommer att starta försiktigt 2011 med sikte på att första kollektionen ska vara framme till våren 2012.
Kontakta Lars för mer information.

Sommaren 2010 startas nästa bolag upp, Metallgrossisten Skandinavien AB. Bolaget gjorde en rivstart den 7 mars 2011 då Tools Proferos stållaget förvärvades i Kristianstad med en årsomsättning på strax under 6 miljoner. Målsättningen är högt ställda med tillväxtmål på 50% de närmsta åren genom Engagemang och Tillgänglighet.
Kontakta Lars för mer information.
 
Copyright © 2010 - 2020 www.klemmed.com